Misschien wel de bekendste en meest geliefde psalm die we kennen. Het is een troostende psalm. De woorden van David zijn bemoedigend, opbouwend en hoopgevend. In de loop van de tijd zijn er miljoenen mensen geweest die door moeilijke momenten gesleept zijn door deze woorden. Mensen die te maken hadden met ziekte, de dood en andere omstandigheden, werden getroost door de gedachte van een goddelijke Herder die hen naar grazige weiden leidt.

De kracht van deze psalm ligt wat mij betreft in de eenvoud. Het beeld is direct duidelijk. Je hebt een herder en je hebt schapen. Die herder zorgt erg goed voor zijn schapen. We zien die herder handelen in deze psalm, het is geen luie herder.

Hij doet mij neerleggen.

Hij verkwikt.

Hij is bij mij.

Hij maakt de tafel gereed.

Hij zalft. 

De nadruk ligt op wat de Herder doet. Genade staat centraal staat in deze Psalm. Niet het handelen van het schaap, maar het handelen v/d Herder is wat troost bied. Het gaat hier niet om regels die het schaap moet volgen, maar om de liefde van de Herder voor zijn schapen.

Moet het schaap dan helemaal niks doen? Niet helemaal niks. Van de schapen wordt in deze psalm verwacht dat ze weten wat hun plaats is. Ze zijn schaap en geen herder! Je kan deze psalm ook lezen met een als-dan redenatie in gedachten.

Als de Heer echt mijn herder is... dan ontbreekt het mij aan niets!

Als de Heer mijn herder is….  dan wordt mijn hart verkwikt.

Etc…

In nieuwtestamentische termen zou je kunnen zeggen dat de psalmist "sterft aan zichzelf" of zoals Johannes de doper zegt in Joh. 3:30 "Hij moet meer worden, ik echter minder''

In vers 3 van Psalm 23 lijkt het dan toch over de wet te gaan. Een vluchtige lezing kan iemand het verkeerde idee geven. Iets in de trant van: Hij verfrist mij als ik mij aan Zijn geboden houd.

Hij verkwikt mijn ziel, geeft aan dat deze persoon het nodig heeft om verkwikt te worden. De herder zorgt daarvoor en daarna leidt hij hem in het spoor van de gerechtigheid.... waarom? → omwille van Zijn naam.

Dus mensen die uitgeblust zijn worden door de Herder verfrist! Daarna leidt Hij ze de goede kant op. Het gevolg is dat Gods naam verheerlijkt wordt op deze wereld.

Dat woord ‘gerechtigheid’ heeft wel alles te maken met de wet. Gerechtigheid zou je kunnen omschrijven als: ‘doen wat opgedragen is in de wet’. Als je 100km p/u moet rijden, maar je rijdt 120 km p/u is de boete die je krijgt gerechtigheid. Als je 100 km p/u  rijdt handel je rechtvaardig. Dan zou je natuurlijk kunnen zeggen dat je je aan de wet moet houden, en dat is ook zo. Maar in deze psalm staat dat Hij ons leidt. Met andere woorden; deze Herder doet het ons voor! Hij neemt zelf de eerste stap en wij kunnen als schapen hem op die weg volgen. En volgen is wat anders dan uit onszelf die weg vinden.

Wij leven in de gelukkige omstandigheid dat wij weten wie die herder is. Jezus! En hij spreekt over de wet. Bijvoorbeeld in Mattheus 5:17: de wet is niet afgeschaft, maar vervuld. De uitwerking hiervan is dat het oordeel die in een wet aanwezig is op Jezus is overgegaan. Iedereen die in Jezus is, in Hem gelooft niet veroordeeld wordt door de wet, maar gered is van dat oordeel.

In Mattheus 22:34-40 geeft Jezus de farizeeërs antwoord op hun strikvraag over de wet. Het antwoord is bij ons bekend onder de naam “het grote gebod". Dit is een radicale manier van kijken naar de wet. Heb God lief boven alles en naasten zoals u uzelf lief hebt. Ik geef het je te doen.

Een bijbelgedeelte dat zelfs nog radicaler is dan dat wat Jezus in Mattheus 22 zegt over de wet is; Johannes 13:34. Hier geeft Jezus een nieuw gebod! We moeten elkaar liefhebben, niet zoals ik mijzelf liefheb, maar zoals Jezus mij lief heeft gehad. Voelt u de verzwaring van dit Gebod? Zoals Jezus ons heeft liefgehad! Jezus: God werd mens! Hij legde tijdelijk Zijn heerlijkheid af om u en mij te redden van het oordeel van de wet.

•          Jezus droeg alle zonden van de wereld.

•          Jezus werd gegeseld.

•          Jezus stierf.

•          Jezus gescheiden van Zijn vader.

Dat is Jezus' liefde voor ons... Hij gaf alles wat hij had om ons te redden en dezelfde instelling verwacht Hij van ons!

Psalm 23 geeft aan dat Hij ons zal leiden in het spoor van de gerechtigheid. Gerechtigheid is Zijn wet van de liefde te doen! niet met tegenzin (dan is het geen liefde), maar omdat God ons zo heeft lief gehad. Als dat werkelijkheid wordt, wordt Gods naam verheerlijkt op deze aarde.

Hoe doen we dat? Door achter onze herder aan te gaan, door onze blik te richten op hem en doen wat Hij doet, door onze voeten neer te zetten in Zijn voetstappen en zo te gaan waar Hij gaat. Door mensen die op ons pad komen dezelfde liefde te geven als Jezus ons gaf. Onvoorwaardelijk alles gevend ten bate van de ander.  Is dat gemakkelijk? Nee! Uit onszelf is het zelfs onmogelijk. Daarom zijn we afhankelijk van het handelen van de Herder en is het van belang dat wij onze plaats weten. We zijn geliefde schapen van de Goede herder. Als we dat doen dan zullen wij de ander liefhebben zoals hij ons heeft liefgehad.

Categories:

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *